Ziedot

Biedrībai Labāka Rītdiena ir Sabiedriskā Labuma statuss, ziedotājiem ir iespēja izmantot nodokļu atvieglojumus

Mūsu rekvizīti:

Labāka Rītdiena

reģ. Nr. 40008233675

LV02HABA0551043218719

Swedbank

LV13PRTT0256018342100

PrivatBank