Pikniks Mežā !

Dienas centrs Trikātā!

Sociālais projekts – Pārtikas pakas

Nepieciešama palīdzība, lai sarūpētu pārtikas pakas 11 vientuļajiem trūcīgajiem senioriem, invalīdiem un 9 trūcīgām ģimenēm. Šis projekts ir sadarbībā ar Krimuldas novada sociālo dienestu, tātad, visas personas ir apsekotas, un palīdzība patiešām ir nepieciešama. Tu vari palīdzēt noziedot konkrēti ar pārtiku vai ar naudas ziedojumu uz biedrības kontu ar norādi kurai personai vai ģimenei. Visi naudas līdzekļi tiks atspoguļoti mājas lapā un sociālajā tīklā FB.

Te būs saraksts:

-mamma audzina viena trīs dēlus 7 gadi, 4 gadi un 1 gadu veci,

-Trūcīga ģimene, viens apgādnieks, audzina trīs dēlus 7 gadi; 5 gadi  ; un 1 gadus vecus,

-mamma audzina viena trīs bērnus, meitene 8 gadi; dēli 4 un 2 gadus veci;

-mamma invalīde, bērni arī invalīdi viena audzina trīs bērnus, dēls 5 gadi un meitas 12 un 8 gadus vecas,

-mamma invalīde, audzina viena meitu 5 gadus veca,

-tēvs viens audzina trīs bērnus dēli 10 gadi, 18 gadi (skolnieks) un meita 13 gadus veca,

-ģimene bez iztikas līdzekļiem šobrīd vecāki bez darba, audzina četrus bērnus, dēli 3 un 4 gadus veci, meitas 5 un 8 gadus vecas

-daudzbērnu ģimene 9 bērni, 5 nepilngadīgi, meitas 16 un 6 gadus vecas, dēli 15 gadus vecs un dvīņi 11 gadus veci,

-augsta riska ģimene meita 17 gadi un dēls 14 gadi.

Vientuļie, trūcīgie seniori un invalīdi:

Ivars 61 g.v., Juris 56 g.v., Ainārs 64 g.v., Viktors 60 g.v., Lūcija 69 g.v., Māris 70 g.v. , Daina 55 g.v., Gunta 61 g.v., Ausma 70 g.v., Astrīda un Maija.