SAC "SĒRMŪKŠI"

SAC “MĀRSNĒNI”

No 2019.gada 8. aprīļa vērsim vaļā jau otro aprūpes centru.

SAC “Mārsnēni” atrodas, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā.

Pakalpojumus kopumā saņems 40 personas