Senioru skaistuma dienas

Vasaras nometne augsta riska grupas ģimenēm ar bērniem.

Rehabilitācijas centrs “Solis Piebalgā”

Izsakām sirsnīgu pateicību visiem tiem biedrības “Labāka Rītdiena” Rūķiem, kuri mums sarūpēja dāvanas.
Tās gan bija paredzētas uz Ziemassvētkiem, taču saprotam, ka Ziema ir bijusi nabadzīga ar sniegu un ceļš, kas bija jānoiet Rūķiem, ir bijis akmeņains. Toties mūsu audzēkņu PRIEKS, bija un ir – NEIZSAKĀMS un pateicība – MILZĪGA…no SIRDS :).
Pateicamies Evijai Jēkabsonei un viņas komandas biedriem par iniciatīvu un pielikto darbu, lai iepriecinātu mūsu sirsniņas.
Pateicamies visiem pārējiem, kuri rūpējās, lai MĒS saņemtu prieku.

MĒS – Nodibinājuma “Solis Piebalgā” Rehabilitācijas centra Jaunpiebalgā klienti – pusaudži un jaunieši.

Jānis Platacis
Sociālais darbinieks
SRC “Solis Piebalgā”