Par mums

Biedrība Labāka Rītdiena ir bezpeļņas labdarības organizācija.

Biedrība dibināta 2015.gada 10 februārī.

Biedrībai ir Sabiedriskā labuma statuss , Lēmums Nr.30.6-8.5/12731 https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SLO/SLOData

Biedrības mērķi – Veidot biedrības darbību uz sociālo aprūpi, rehabilitāciju un veselības veicināšanu, tādā veidā, lai katram cilvēkam, kurš atrodas konkrētā problēmā, būtu iespēja atjaunot savu dzīvi, adaptēties sociālajā un darba vidē. Labdarība. Labdarības projektu organizēšana

Biedrības misija – Rast iespējas (finasiālas, mantiskas, informatīvas/izglītojošas), kā atbalstīt, motivēt, rehabilitēt un celt sociālo labklājību trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personu grupām.

Biedrības mērķauditorija – bērni, jaunieši , seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām.


Pamatnostādnes

1. Labāka Rītdiena ir privātas personas brīvas gribas projekts.

2. Labāka Rītdiena nav personīga finansējuma Projektiem. Labāka Rītdiena finansiālās iespējas atkarīgas tikai un vienīgi no Ziedotājiem un projektu apguves.

3. Labāka Rītdiena, visus ziedojumus 100% nodod, jeb ziedo nepieciešamajām lietām,biedrības mērķu sasniegšanai.

4. Labāka Rītdiena mājas lapā var pieteikt lūgumu pēc palīdzības, aprakstot situāciju un detalizētu vajadzību uzskaitījumu.

5. Labāka Rītdiena, pēc lūguma saņemšanas un pilnīgas informācijas noskaidrošanas, var izvietot Jūsu lūgumu mājas lapas sadaļā – Projekti.

6. Labāka Rītdiena mājas lapā, jebkura fiziska vai juridiska persona var piedāvāt palīdzību (mājaslapā esošajiem projektiem), jeb vispārēju finansiālu atbalsu Ziedojumu kontā.

7. Labāka Rītdiena varēs sniegt palīdzību pēc lūguma tikai tajā gadījumā, ja tiks atrastas (izsludinātajos Labāka Rītdiena projektu ietvaros) fiziskas vai juridiskas personas, kuras šo palīdzību apņemas sniegt.

8. Labāka Rītdiena informācija lasāma un tai var sekot arī sociālajos tīklos –  draugiem.lv, facebook.lv.

9. Labāka Rītdiena mājas lapas saturam (visa, tajā atrodamā informācija) ir tikai un vienīgi informatīva nozīme.

10. Informācija var tikt mainīta tik bieži, cik tas ir nepieciešams pozitīva mērķa sasniegšanai, izsludināto projektu ietvaros.

11. Visu bilžu, objektu un informācijas komerciālai lietošanai katrā konkrētā gadījumā ir nepieciešama mana rakstiska atļauja!

12. Ar šo es paziņoju, ka www.labakaritdiena.lv informācijas kopēšana un izplatīšana vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, attiecībā uz www.labakaritdiena.lv, ir stingri aizliegtas.

13. www.labakaritdiena.lv administrē Labāka Rītdiena biedrības vadītāja.

Biedrības Labāka Rītdiena dibinātāja
Evija Jēkabsone