Aprūpe mājās

PAKALPOJUMS “APRŪPE MĀJĀS”

Piedāvājam pakalpojumu Aprūpe mājās – personām, kuras vecuma vai slimības dēļ nevar pilnvērtīgi par sevi parūpēties.

Pakalpojums ietver:

-ēdināšana ( ēst gatavošana, ēdiena uzsildīšana, barošana);

-iepirkšanās ( ēdiena un sadzīvei nepieciešamo lietu nopirkšana, atvešana, vai kopīga iepirkšanās ar klientu);

-higiēna (mazgāšanās, nagu apgriešana, matu apgriešana, mutes dobuma kopšana);

-drošība ( tehniskie palīglīdzekļi, drošības poga);

-medikamenti ( medikamentu iegāde pēc ārsta norādījumiem, medikamentu sadalīšana dienām, medikamentu lietošana); nepieciešamības gadījumā iespējams piesaistīt medicīnas personālu injekcijām un i/v sistēmām.

-inkotences līdzekļu nomaiņa;

-veļa ( veļas mazgāšana, personīgā apģērba mazgāšana, ģērbšana);

-pavadonis (aizvešana pie ārstiem uz iestādēm, palīdzība rēķinu apmaksā u.c.).

-par atsevišķu samaksu iespējams uzstādīt Drošības pogu.

Pakalpojuma laikā nodrošinām bez maksas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem:

-funkcionālās gultas;

-rollatori;

-staigulis vai atbalsta rāmis;

-ratiņkrēslu;

-tualetes krēslu.

Iedalās četri aprūpes bloki, kuri tiek noteikti pēc aizpildītas izvērtējuma veidlapas, vai pēc savstarpējas vienošanās ar klientu vai klienta aizbildņiem.

  1. Bloks – aprūpētājs ierodas 2x nedēļā.

Papildus iespēja “Drošības poga” uzstādīšana 48,00 eiro ( vienreizēja maksa). Abonēšana mēnesī 10,00 eiro mēnesī.

  1. Bloks – aprūpētājs ierodas 5x nedēļā.

Papildus iespēja “Drošības poga” uzstādīšana 48,00 eiro ( vienreizēja maksa). Abonēšana mēnesī 10,00 eiro mēnesī.

  1. Bloks – aprūpētājs ierodas 7x nedēļā.

Papildus iespēja “Drošības poga” uzstādīšana 48,00 eiro ( vienreizēja maksa). Abonēšana mēnesī 10,00 eiro mēnesī.

  1. Bloks – aprūpētājs ierodas 14x ndēļā.

Papildus iespēja “Drošības poga” uzstādīšana 48,00 eiro ( vienreizēja maksa). Abonēšana mēnesī 10,00 eiro mēnesī.

Maksa:

  1. Bloks – 192,00 eiro mēnesī
  2. Bloks – 320,00 eiro mēnesī
  3. Bloks – 500,00 eiro mēnesī
  4. Bloks – 672,00 eiro mēnesī