Vasaras nometne augsta riska grupas ģimenēm ar bērniem.

Masāžas un uzņēmējdarbības kursi

Jauniešu aktivitātes !

Vasarā kopā ar Beverīnas novada jauniešiem bijām 3 dienu plenērā “BUMS” pie jūras. Septembra beigās norisinājās Jauniešu dienas Beverīnas novadā, Brenguļos, kur jaunieši varēja iepazīties ar jauniešu centriem no Burtniekiem un Rankas pagasta, tāpat bija Break dance un krosmintona meitenes. Mērķis bija ieinteresēt un motivēt novada jauniešus aktīvāk iesaistīties novada dzīvē, apmeklēt Trikātas jauniešu centru, piedalīties projektos, pašiem radīt un veidot vidi ap sevi.