Fonds Labāka Rītdiena

Labdien, Godājamais uzņēmēj !

Es, biedrības Labāka Rītdiena dibinātāja Evija Jēkabsone, vēlos Jūs uzaicināt iesaistīties Labdarības fonda dibināšanā.

Projekta-Fonda mērķis ir apvienot Latvijas uzņēmējus, lai nodibinātu Labdarības fondu, kur līdzekļi tiks novirzīti dažādu projektu realizācijai, un individuālu personu vajadzībām, t.i., sociālie, kultūras, izglītības, sporta u.c.

Par cik mūsu valstī ir daudz biedrību un individuāli lūdzēji, ziedotājiem ir grūti orientēties un apzināt patiesās vajadzības. Biedrības ikdienas darbā, esmu sapratusi, ka individuāli lūgumi pēc palīdzības aizņem daudz laika – Jums, lai tos izskatītu un tajos iedziļinātos. Tāpēc, mēs esam nolēmuši apvienot šos līdzekļus vienotā fondā. Fonda līdzekļi tiks novirzīti konkrētiem mērķiem, pēc konkrētas izpētes, un padomes lēmuma (kura sastāv arī no uzņēmējiem).

Biedrība dibināta 2015.g. februāri, un sākusi savu aktīvo darbību ar individuāliem projektiem, palīdzot jauniešu rehabilitācijas centram “Saulrīti”, vientuļajiem senioriem, labdarības akcijām, organizējot vasaras nometni atkarīgajiem pusaudžiem, u.c.

Biedrības mērķi un misija: Veidot biedrības darbību uz sociālo aprūpi, rehabilitāciju un veselības veicināšanu, tādā veidā, lai katram cilvēkam, kurš atrodas konkrētā problēmā, būtu iespēja atjaunot savu dzīvi, adaptēties sociālajā un darba vidē. Labdarība. Labdarības projektu organizēšana

Rast iespējas (finansiālas, mantiskas, informatīvas/izglītojošas), kā atbalstīt, motivēt, rehabilitēt un celt sociālo labklājību trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personu grupām.

Biedrībai ir Sabiedriskā labuma statuss, kas ļauj ziedotājiem izmantot nodokļu atvieglojumus.

Labprāt tikšos ar Jums klātienē lai prezentētu savu ideju.