Sīkā motorika

Pētījumos norādīts, ka sīkās motorikas prasmes ir komplekss, kas sevī ietver spēju izmantot sīkās muskuļu grupas pirkstos un plaukstā, veicot darbības ar objektu, taču, lai tās veiksmīgi realizētu, nepieciešams labs acu–roku kontakts, kas nozīmē, ka jābūt labi attīstītai koordinācijai, lai varētu kontrolēt vēlamo objektu – pārvietot to plaukstā un veikt krāsošanu vai zīmēšanu!

Image 1