Paldies, Mārsnēnu bērnudārza bērniem un audzinātājām, par apciemojumu un sirsnīgo kopā būšanu! 🙏❤️

Image 1