Kopā ar Mārsnēnu PII Zvaniņi

Kopā ar Mārsnēnu PII Zvaniņi, realizēts sadarbības projekts - "Radām kopā" (sīkās motorikas attīstīšanas pirmskolas vecuma bērniem)! No idejas līdz taustāmam rezultātam, tapa adīta čūska, kuru bērni turpinās izmantot , sīkās motorikas nodarbībās!

Image 1