🤗Apskatījām Dzērbenes pils muzeja ekspozīciju- Dzērbenes pils laika upē!

☝️"Muzejā pieejami eksponāti un materiāli par dažādiem vēstures posmiem. Ir ekspozīcija, kurā apskatāmi senie darba instrumenti, "kolhoza priekšsēdētāja istabā" vienkopus savāktas mantas un liecības no tiem laikiem, kad visā valstī, arī Dzērbenē veidojās kopsaimniecības, savukārt Dzērbenes pils kalponei veltītajā ekspozīcijā apskatāmi dažādi rokdarbi".

Image 1