Paldies A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas astoņām koklētājām un viņu skolotājai Ievai Lapšānei!

☝️Kokles ir visvairāk apcerētais un apbrīnotais latviešu mūzikas instruments!☝️Koklēšanas prieks, ļaušanās tradīcijas skaidrībai un pacelšanās tai pāri uz brīvu, atraisītu muzicēšanu – tas ir lielākais ieguvums, ko piedāvā koklēšanas tradicionālā mantojuma apgūšana un tā radoša attīstīšana! 🤗👏Paldies A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas astoņām koklētājām un viņu skolotājai Ievai Lapšānei! 🤗Paldies skolas direktoram, Vigo Račevskim, par atbalstu transportam, un, paldies mikroautobusa šoferītim, kurš atveda jaukās mūziķes!

Image 1