Lieldienu radošās darbnīcas !

Vasaras nometne "Augsta riska grupas ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem"

Beverīnas novada jauniešu pieredzes apmaiņa Jēkabpilī !

Jauniešu pieredzes apmaiņa Jēkabpilī
15.martā 11 jaunieši no Beverīnas novada devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jēkabpili. Bērnu un jauniešu centrā notika tikšanās ar Jauniešu domes pārstāvjiem, nevalstisko organizāciju „13.pirmdiena”, kā arī ar apmaiņas programmas Erasmus+ jauniešiem no Vācijas un NVO resursu centra brīvprātīgo jaunieti no Ukrainas. 
Tika prezentētas ar jauniešu darbu saistītās organizācijas un šī brīža aktualitātes, kā arī Jēkabpils jauniešu paveiktie darbi: vairāki sociālās jomas projekti, brīvprātīgais darbs un sporta, kultūras un atpūtas pasākumi. 
Pēc tikšanās ar Jēkabpils jauniešu organizāciju pārstāvjiem Beverīnas novada jaunieši ir gatavi uzņemties iniciatīvu un sākt aktīvu darbu novadā. Šobrīd norit sarunas par Beverīnas novada Jauniešu domes izveidi un turpmāko darbību dažādos projektos.

Biedrība Labāka Rītdiena vadītāja Evija Jēkabsone